Søk

Blåmann blåmann bukken min - DEBUT Grade 1 Haavie-Vinje/Arr: Rogers

Blåmann blåmann bukken min - DEBUT Grade 1 Haavie-Vinje/Arr: Rogers
Produsent: Norsk Noteservice
Tilgjengelighet: Bestillingsvare
Varenummer: 9790261716604
460 kr
decrease increase

BLÅMANN, BLÅMANN BUKKEN MIN


'Blåmann, blåmann bukken min' er en av Norges kjente og kjære barnesanger, og et klart tilfelle av at kunsten imiterer livet. Diktet av A.O. Vinje, stammer fra 1860, og tar utgangspunkt i Vinjes tid som gjetergutt. En av hans yndlingsgeiter het faktisk Blåmann! Melodien ble skrevet av Anne Haavie, og ble først utgitt i 1871.
OLD NORWEGIAN SHEPHERD'S SONG


The song, known in Norway as 'Blåmann, Blåmann bukken min', is one of Norways best known childrens songs, and a clear case of art imitating life. The poem by A.O. Vinje was written in 1860, and is based on Vinjes own experiences as a shepard boy. One of his favorite goats was even named Blåmann! The melody was composed by Anne Haavie, and first published in 1871.
SCOTT ROGERS


Scott Rogers har alltid jobbet med musikk for barn og unge, blant annet i korpsbevegelsen, kulturskolen, videregående skoler og som produsent for Rikskonsertenes skolekonsertordningen. I dag er han konsertsjef for Rikskonsertene. Helt siden 1994 har Rogers skrevet og arrangert musikk spesielt tilpasset de yngste. Scott Rogers har sin musikkutdannelse fra St. Olaf College og The Eastman School of Music, University of Rochester i USA.
SCOTT ROGERS


Scott Rogers has always worked with music for young people, in the band movement, community music schools, secondary schools and as a producer for Norways national system of concerts in the schools. At present, he is the artistic director for Concerts Norway. Since 1994, Rogers has written and arranged works especially tailored for the youngest musicians. Scott Rogers recieved his music education from St. Olaf College and the Eastman School of Music, University of Rochester USA.______________________________________________________________


DEBUT-SERIEN


Alle Debut-stykkene er laget med hensyn til de utfordringene som møter ethvert ensemble med nybegynnere. Stykkene er beregnet på å kunne fungere for ensembler med store variasjoner når det gjelder besetning og individuelle instrumentale ferdigheter.


Noe av motivasjonen hos nybegynnere er å kunne spille for familier, venner og kjente. Det å ha melodier man kan spille sammen med venner unisont, tostemt eller trestemt gjør det også lettere for nybegynnere å opptre i ulike sammenhenger.


Debut tar utgangspunkt i sanger som er godt kjente i Norge. Dette er for at musikantene skal ha en auditiv fasit de kan sammenligne eget spill med. Harmoniseringene er ofte tradisjonelle med sterkt innslag av veksling mellom tonika og dominant for å styrke utvikling av tonalitetsfølelsen.


I Debut får alle musikantene en melodistemme, men også en harmoni- (B-stemme) eller basstemme (C-stemme). Dette gjør det mulig for fleksible ensembleløsninger. Hvert ensemble kan få en fordeling av stemmer som låter optimalt i forhold til ensemblets besetning og ferdigheter. Dirigenten kan også bytte sammensetningen av stemmer underveis for å gi alle en mulighet til å spille melodien. På denne måten kan man repetere sangene mange ganger samtidig som de individuelle utfordringene blir fornyet for hver gang. Alle i ensemblet får den erkjennelsen det er å spille melodilinjen, samtidig som viktige begreper som intonasjon, balanse og behov for indre stemmer og basslinjen blir tydeliggjort på en hørbar måte. Solister kan også spille med ensembleakkompagnement på denne måten, noe som er ekstra morsomt.


Ethvert arrangement som tar hensyn til det instrumentale omfanget og de toneartene som nybegynnere har lettest for å spille, risikerer å komme til kort når det gjelder stemmer for horn og saxer. En toneart som er midt i blinken for tromboner og klarinetter er ofte for høy eller for lav for horn og saxer. I Debut bærer melodistemmene denne begrensningen og dirigenten må være klar over at solospill på horn og saxofon ligger på et annen vanskelighetsnivå enn de øvrige instrumentene. Det er derfor horn og sax stemmer ikke har B- eller C-stemmer, men egne horn/sax-stemmer. Denne stemmen er laget for å være mer tilgjengelig for disse instrumentene enn B- og C-stemmene, og ensemblet låter desto fyldigere når horn/sax-stemmen er tatt i bruk.


Melodien i slagverkstemmene er skrevet for melodisk slagverk, og den andre stemmen er for basstromme og skarptromme. Det er flott å kunne sette i gang en innføring i melodisk slagverk på et tidlig stadiet. Dirigenten kan med fordel bytte ut skarptromme og basstromme med andre slagverkinstrumenter for å variere klangfarger og gi slagverkerne erfaring med flere slagverkinstrumenter.DEBUT-SERIES


All Debut pieces are arranged with consideration for the challenges that meet every ensemble of beginning musicians. The arrangements are constructed to function well for a variety of skill levels and instrumental combinations.


A crucial element of motivation for beginning musicians lies in performing for family and friends. Having access to melodies that are playable as solos, duets or trios make it easier for young musicians to get important early performing experience.


Debut uses melodies that are well known in Norway. This is to supply young musicians with an existing melodic model to which they can compare their playing. The harmonization is traditional, with a strong presence of tonic-dominant harmony to facilitate the development of tonality concepts.


In Debut, all musicians have a melody part as well as either a harmony part (B part) or bass line (C part). This makes it possible for the conductor to adjust the scoring of the arrangement to the existing instrumentation of the ensemble. It also makes it possible to change the distribution of parts while working on the piece, to increase or sustain motivation in the ensemble. In this manner, the piece can be repeated many times without becoming predictable and unchallenging. Everyone in the ensemble can get a chance to play the melody, while at the same time working on concepts like tuning, balance and the importance of inner parts. Soloists can be assigned the melody while the rest of the ensemble plays the accompaniment. This is a good way to positively reward musicians who have practiced hard, and a solid confidence builder!


Any arrangement for beginning band must consider the instrumental ranges of beginners as well as the most easily accessible keys. This usually leaves the saxophones and the horns at a disadvantage. A key that works well for the trombones and the clarinets is often either too high or too low for the horns and saxes. The arrangements in Debut share this common flaw. Many of the melodic lines for horn and saxophone are, of necessity, much more difficult than they are in the other instrumental parts. For this reason, the horn and sax parts do not have a regular B- or C-line. They have instead their own harmony line. One that is specially adapted for beginning hornists and saxophonists. The conductor must take these limitations into account when distributing parts to the ensemble. The ensemble will attain the fullest sound by using a well planned combination of A, B, C and horn/sax parts.


The melody in the percussion part is written for melodic percussion, while the other percussion line is written for snare drum and bass drum. It is never too early to introduce percussion players to the melodic instruments, and Debut provides a good opportunity. The conductor can also use other percussion instruments to cover the snare/bass parts to produce greater variation for the percussionists, and new timbre combinations for the ensemble.BLÅMANN, BLÅMANN BUKKEN MIN


'Blåmann, blåmann bukken min' er en av Norges kjente og kjære barnesanger, og et klart tilfelle av at kunsten imiterer livet. Diktet av A.O. Vinje, stammer fra 1860, og tar utgangspunkt i Vinjes tid som gjetergutt. En av hans yndlingsgeiter het faktisk Blåmann! Melodien ble skrevet av Anne Haavie, og ble først utgitt i 1871.
OLD NORWEGIAN SHEPHERD'S SONG


The song, known in Norway as 'Blåmann, Blåmann bukken min', is one of Norways best known childrens songs, and a clear case of art imitating life. The poem by A.O. Vinje was written in 1860, and is based on Vinjes own experiences as a shepard boy. One of his favorite goats was even named Blåmann! The melody was composed by Anne Haavie, and first published in 1871.
SCOTT ROGERS


Scott Rogers har alltid jobbet med musikk for barn og unge, blant annet i korpsbevegelsen, kulturskolen, videregående skoler og som produsent for Rikskonsertenes skolekonsertordningen. I dag er han konsertsjef for Rikskonsertene. Helt siden 1994 har Rogers skrevet og arrangert musikk spesielt tilpasset de yngste. Scott Rogers har sin musikkutdannelse fra St. Olaf College og The Eastman School of Music, University of Rochester i USA.
SCOTT ROGERS


Scott Rogers has always worked with music for young people, in the band movement, community music schools, secondary schools and as a producer for Norways national system of concerts in the schools. At present, he is the artistic director for Concerts Norway. Since 1994, Rogers has written and arranged works especially tailored for the youngest musicians. Scott Rogers recieved his music education from St. Olaf College and the Eastman School of Music, University of Rochester USA.______________________________________________________________


DEBUT-SERIEN


Alle Debut-stykkene er laget med hensyn til de utfordringene som møter ethvert ensemble med nybegynnere. Stykkene er beregnet på å kunne fungere for ensembler med store variasjoner når det gjelder besetning og individuelle instrumentale ferdigheter.


Noe av motivasjonen hos nybegynnere er å kunne spille for familier, venner og kjente. Det å ha melodier man kan spille sammen med venner unisont, tostemt eller trestemt gjør det også lettere for nybegynnere å opptre i ulike sammenhenger.


Debut tar utgangspunkt i sanger som er godt kjente i Norge. Dette er for at musikantene skal ha en auditiv fasit de kan sammenligne eget spill med. Harmoniseringene er ofte tradisjonelle med sterkt innslag av veksling mellom tonika og dominant for å styrke utvikling av tonalitetsfølelsen.


I Debut får alle musikantene en melodistemme, men også en harmoni- (B-stemme) eller basstemme (C-stemme). Dette gjør det mulig for fleksible ensembleløsninger. Hvert ensemble kan få en fordeling av stemmer som låter optimalt i forhold til ensemblets besetning og ferdigheter. Dirigenten kan også bytte sammensetningen av stemmer underveis for å gi alle en mulighet til å spille melodien. På denne måten kan man repetere sangene mange ganger samtidig som de individuelle utfordringene blir fornyet for hver gang. Alle i ensemblet får den erkjennelsen det er å spille melodilinjen, samtidig som viktige begreper som intonasjon, balanse og behov for indre stemmer og basslinjen blir tydeliggjort på en hørbar måte. Solister kan også spille med ensembleakkompagnement på denne måten, noe som er ekstra morsomt.


Ethvert arrangement som tar hensyn til det instrumentale omfanget og de toneartene som nybegynnere har lettest for å spille, risikerer å komme til kort når det gjelder stemmer for horn og saxer. En toneart som er midt i blinken for tromboner og klarinetter er ofte for høy eller for lav for horn og saxer. I Debut bærer melodistemmene denne begrensningen og dirigenten må være klar over at solospill på horn og saxofon ligger på et annen vanskelighetsnivå enn de øvrige instrumentene. Det er derfor horn og sax stemmer ikke har B- eller C-stemmer, men egne horn/sax-stemmer. Denne stemmen er laget for å være mer tilgjengelig for disse instrumentene enn B- og C-stemmene, og ensemblet låter desto fyldigere når horn/sax-stemmen er tatt i bruk.


Melodien i slagverkstemmene er skrevet for melodisk slagverk, og den andre stemmen er for basstromme og skarptromme. Det er flott å kunne sette i gang en innføring i melodisk slagverk på et tidlig stadiet. Dirigenten kan med fordel bytte ut skarptromme og basstromme med andre slagverkinstrumenter for å variere klangfarger og gi slagverkerne erfaring med flere slagverkinstrumenter.DEBUT-SERIES


All Debut pieces are arranged with consideration for the challenges that meet every ensemble of beginning musicians. The arrangements are constructed to function well for a variety of skill levels and instrumental combinations.


A crucial element of motivation for beginning musicians lies in performing for family and friends. Having access to melodies that are playable as solos, duets or trios make it easier for young musicians to get important early performing experience.


Debut uses melodies that are well known in Norway. This is to supply young musicians with an existing melodic model to which they can compare their playing. The harmonization is traditional, with a strong presence of tonic-dominant harmony to facilitate the development of tonality concepts.


In Debut, all musicians have a melody part as well as either a harmony part (B part) or bass line (C part). This makes it possible for the conductor to adjust the scoring of the arrangement to the existing instrumentation of the ensemble. It also makes it possible to change the distribution of parts while working on the piece, to increase or sustain motivation in the ensemble. In this manner, the piece can be repeated many times without becoming predictable and unchallenging. Everyone in the ensemble can get a chance to play the melody, while at the same time working on concepts like tuning, balance and the importance of inner parts. Soloists can be assigned the melody while the rest of the ensemble plays the accompaniment. This is a good way to positively reward musicians who have practiced hard, and a solid confidence builder!


Any arrangement for beginning band must consider the instrumental ranges of beginners as well as the most easily accessible keys. This usually leaves the saxophones and the horns at a disadvantage. A key that works well for the trombones and the clarinets is often either too high or too low for the horns and saxes. The arrangements in Debut share this common flaw. Many of the melodic lines for horn and saxophone are, of necessity, much more difficult than they are in the other instrumental parts. For this reason, the horn and sax parts do not have a regular B- or C-line. They have instead their own harmony line. One that is specially adapted for beginning hornists and saxophonists. The conductor must take these limitations into account when distributing parts to the ensemble. The ensemble will attain the fullest sound by using a well planned combination of A, B, C and horn/sax parts.


The melody in the percussion part is written for melodic percussion, while the other percussion line is written for snare drum and bass drum. It is never too early to introduce percussion players to the melodic instruments, and Debut provides a good opportunity. The conductor can also use other percussion instruments to cover the snare/bass parts to produce greater variation for the percussionists, and new timbre combinations for the ensemble.Produktspesifikasjoner
Fabrikat-ForlagNorsk Noteservice
SerieNoteservice Debut
Komponist-ForfatterHaavie-Vinje
ArrangørRogers, Scott
Besetning4-stemt
SjangerFolkemusikk/vise, Norsk musikk
Nivå1
Produktspesifikasjoner
Fabrikat-ForlagNorsk Noteservice
SerieNoteservice Debut
Komponist-ForfatterHaavie-Vinje
ArrangørRogers, Scott
Besetning4-stemt
SjangerFolkemusikk/vise, Norsk musikk
Nivå1
Filters
Sort
display