Søk

Den elektriske gitarboka 3 m/2 CD - Sølvin Refvik

Den elektriske gitarboka 3 m/2 CD - Sølvin Refvik
Produsent: Norsk Noteservice
Tilgjengelighet: Fjernlager
Varenummer: 1301282
425 kr
decrease increase

Lærebøker i samspill og improvisasjon for gitarister.

Den elektriske gitarboka er en gitarskole som gir grundig og praktisk innføring i musikalske elementer som skalaer, akkorder, rytmer, arpeggio, plekterteknikk, sweeping og pivotering.  Gitarskolen legger forholdene godt til rette for brukeren ved gjennomført bruk av både noter, tabulatur og akkorddiagrammer.  I tillegg kommer metodiske instruksjoner, tips og ideer.

Lærestoff og låtmateriell vil være velegnet både i kulturskolen, på
gitarkurset og som utgangspunkt for øving i bandet.

Fleksible og variert arrangementer gjør at bøkene også passer glimrende i musikkskolesammenheng, både til gruppeundervisning og i individuelle opplegg.

Bøkene inneholder både noter, tabulatur og akkorddiagrammer. 2 samspill CD'er til hver bok.

Moderne spilleteknikker som arpeggio, sweeping, tapping og pivotering er grundig forklart. Bøkene presenterer et bredt stilistisk spekter. Bøkene er innbundne og solide!

I serien Den elektriske gitarboka finner du følgende bøker:
Den elektriske gitarboka 1:
Lærebok i samspill og improvisasjon for gitarister. Grunnleggende innføring, låter, musikkteori og øvelser. Med "Musikk minus en"-CD'er

Den elektriske gitarboka 2:
Lærebok i samspill og improvisasjon for gitarister. Med øvelser, låter, teori og musikkhistorie. Med "musikk minus en" - CD'er.

Den elektriske gitarboka 3:
Lærebok i samspill og improvisasjon for gitarister. Med øvelser, låter, teori og artistportretter. Med "musikk minus en" - CD'er.

Den elektriske gitarboka 3 er ordnet i kapitler etter emnetilhørighet, men er ikke ordnet etter stigende vanskegrad.  Du kan med andre ord begynne hvor du vil, og på egenhånd, eller sammen med læreren din utforme et opplegg som passer ditt nivå og din utviklingstakt.

Bruk gjerne metoderegisteret bak i boka til hjelp for å finne ut hva du skal øve spesielt på.  I boka finner du musikk i ulike stilarter, og øvelser og låter er satt sammen for å gi deg mulighet til å utvikle din egen særpregede spillestil.

Dessuten er spillstoff og metode forsøkt ordnet slik at det på best mulig måte legges til rette for improvisasjon og kreativ musikalsk utfoldelse.

Fra forordet:
Den elektriske gitarboka 3 bygger videre fra bok en og to i samme serie.  Skal du ha fullt utbytte av denne boka, bør du ha arbeidet grundig med de ulike øvelsene (arpeggio/sweeping, pivotering, picking, tapping, skalaer og akkorder) og låtene som finnes i bok en og to.

Repertoaret i Den elektriske gitarboka 3 konsentrerer seg om jazzlåter, med et hovedskille mellom standardlåter og stilarter som jazzrock, funk og fusion.  Det er lagt betydelig vekt på standardlåtene, da disse er å regne som en felles internasjonal kulturarv som mye av jazzmusikken har sitt utspring fra. Vi kan si at repertoaret med standardlåter er med på å bygge en felles jazzmusikalsk plattform.  Men samtidig er det svært viktig å være oppmerksom på at standardlåtene gir stort rom for egen bearbeidelse og personlig tolkning av musikken.

Som med de to foregående bøkene i serien, har det med Den elektriske gitarboka 3 vært en hovedide å  forsøke  å få med musikk som inneholder viktige metodiske og tekniske elementer. Slike elementer kan være sentrale melodiske fraser, akkordvendinger, skalaer, riff, ostinater eller arpeggiofigurer.  Dette er musikalske byggesteiner som kan brukes som et teknisk og musikalsk verktøy, og behersking av disse ulike elementene er med på å danne fundamentet for en personlig spillestil.

I tillegg er det lagt vekt på å få med standardlåter som er laget av personer som har vært musikalske trendsettere - personer som har vært med på å sette sitt preg på jazzhistorien.  Noe av disse er også presentert gjennom bakgrunnsstoff og portretter.  Forhåpentlig vil dette være med på å sette musikken i et riktig stillistisk og historisk perspektiv.  kanskje vil det også kunne vekke nysgjerrigehet slik at du selv finner ut mere om musikken til de nevnte personene.

Bergen, juni 1999
Sølvin Refvik

INNHOLD:
Forord

Om låter og arrangementer

Standardlåter
Afternoon In Paris
Afternoon In Paris - arpeggioøvelse
Autumn Leaves
Before You Go
Bessie's Blues
All The Things You Are
Andalusia
Anouman
Blue In Green
Blue In Green - arpeggioøvelse
Billie's Bounce
Bluesette
Blues For Suzanne
Donna Lee
Four Brothers
Four
Falling Grace
Impressions
Swingin The Blues
Cool
Latino
Tune In
Tune In - Melodi
No Blues
Modal Mood
Nuages
O.G.D.
Pass Changes
Slip Slidin
Slipped Disc
Some Other Blues
Swedish Pastry
There Is No Greater Love
Windy
Don't Get Around Much Anymore
San Jose
Valse Hot

JAZZROCK, FUNK OG FUSION
Around Once More
Love Song
Carnival
Down The Drain
5 over 4
Flight
Free
Frontline
Glory
Goin Your Way
Graceful
Time To Tell
Moody
Moody - arpeggioøvelse
Gossip
Just In Case
Caravane
Kick Off
Lift
Loop
Magic Moment
No Kiddin
Red Stripe
Shanghai
ScoJo!
Time Out
Spain
The Dice
Third Time
Times Like These
Nite Stand
Way Behind
7+9
Second To None
Lines
Joy
Trick Of The Trade

CODA
Teori og praksis - litt om improvisasjon
Tenk på
II-V7-l-progresjonen
Modale tonearter
Mer om modal improvisasjon
Akkordisk utbrodering
String Skipping
Mostersweeper 3
Monstersweeper 4
The Sweeper
Improvisasjonsnivåer
Litt jazzhistorie
Lyttestoff
Lite Leksikon
Alfabetisk register


Mads Eriksen, gitarhelt og gitarlærer uttaler følgende:

« Med Den Elektriske Gitarboka har forfatter Sølvin Refvik frembragt et læreverk for elektrisk gitar av særdeles høy kvalitet. Verket fremhever seg ved et gjennomført bra pedagogisk opplegg og aktuelle musikkeksempler i mange stilarter. Forfatteren viser at han er en oppdatert herre som kjenner gitarspillets mysterier både fra utøverens og pedagogens side, og stoffet som presenteres virker godt utprøvd i undervisningssituasjonen. De vedlagte CD-ene gir brukeren mulighet til å spille med selv, og gjør at Den Elektriske Gitarboka blir en komplett gitarskole som kan anbefales for både gitarlærere og elever.»

Eivind Aarseth, en av norges mest brukte gitarister kommer med følgende gullkorn om Den Elektriske Gitarboka 2:

« Jeg skulle ønske jeg hadde hatt denne boka da jeg begynte å spille! Sølvin Refvik har laget en bok som er lett å finne fram i, samtidig som det er nok tyngde til at alle gitarister, uansett nivå og erfaring, vil finne noe de har utbytte av å jobbe med.»

Lærebøker i samspill og improvisasjon for gitarister.

Den elektriske gitarboka er en gitarskole som gir grundig og praktisk innføring i musikalske elementer som skalaer, akkorder, rytmer, arpeggio, plekterteknikk, sweeping og pivotering.  Gitarskolen legger forholdene godt til rette for brukeren ved gjennomført bruk av både noter, tabulatur og akkorddiagrammer.  I tillegg kommer metodiske instruksjoner, tips og ideer.

Lærestoff og låtmateriell vil være velegnet både i kulturskolen, på
gitarkurset og som utgangspunkt for øving i bandet.

Fleksible og variert arrangementer gjør at bøkene også passer glimrende i musikkskolesammenheng, både til gruppeundervisning og i individuelle opplegg.

Bøkene inneholder både noter, tabulatur og akkorddiagrammer. 2 samspill CD'er til hver bok.

Moderne spilleteknikker som arpeggio, sweeping, tapping og pivotering er grundig forklart. Bøkene presenterer et bredt stilistisk spekter. Bøkene er innbundne og solide!

I serien Den elektriske gitarboka finner du følgende bøker:
Den elektriske gitarboka 1:
Lærebok i samspill og improvisasjon for gitarister. Grunnleggende innføring, låter, musikkteori og øvelser. Med "Musikk minus en"-CD'er

Den elektriske gitarboka 2:
Lærebok i samspill og improvisasjon for gitarister. Med øvelser, låter, teori og musikkhistorie. Med "musikk minus en" - CD'er.

Den elektriske gitarboka 3:
Lærebok i samspill og improvisasjon for gitarister. Med øvelser, låter, teori og artistportretter. Med "musikk minus en" - CD'er.

Den elektriske gitarboka 3 er ordnet i kapitler etter emnetilhørighet, men er ikke ordnet etter stigende vanskegrad.  Du kan med andre ord begynne hvor du vil, og på egenhånd, eller sammen med læreren din utforme et opplegg som passer ditt nivå og din utviklingstakt.

Bruk gjerne metoderegisteret bak i boka til hjelp for å finne ut hva du skal øve spesielt på.  I boka finner du musikk i ulike stilarter, og øvelser og låter er satt sammen for å gi deg mulighet til å utvikle din egen særpregede spillestil.

Dessuten er spillstoff og metode forsøkt ordnet slik at det på best mulig måte legges til rette for improvisasjon og kreativ musikalsk utfoldelse.

Fra forordet:
Den elektriske gitarboka 3 bygger videre fra bok en og to i samme serie.  Skal du ha fullt utbytte av denne boka, bør du ha arbeidet grundig med de ulike øvelsene (arpeggio/sweeping, pivotering, picking, tapping, skalaer og akkorder) og låtene som finnes i bok en og to.

Repertoaret i Den elektriske gitarboka 3 konsentrerer seg om jazzlåter, med et hovedskille mellom standardlåter og stilarter som jazzrock, funk og fusion.  Det er lagt betydelig vekt på standardlåtene, da disse er å regne som en felles internasjonal kulturarv som mye av jazzmusikken har sitt utspring fra. Vi kan si at repertoaret med standardlåter er med på å bygge en felles jazzmusikalsk plattform.  Men samtidig er det svært viktig å være oppmerksom på at standardlåtene gir stort rom for egen bearbeidelse og personlig tolkning av musikken.

Som med de to foregående bøkene i serien, har det med Den elektriske gitarboka 3 vært en hovedide å  forsøke  å få med musikk som inneholder viktige metodiske og tekniske elementer. Slike elementer kan være sentrale melodiske fraser, akkordvendinger, skalaer, riff, ostinater eller arpeggiofigurer.  Dette er musikalske byggesteiner som kan brukes som et teknisk og musikalsk verktøy, og behersking av disse ulike elementene er med på å danne fundamentet for en personlig spillestil.

I tillegg er det lagt vekt på å få med standardlåter som er laget av personer som har vært musikalske trendsettere - personer som har vært med på å sette sitt preg på jazzhistorien.  Noe av disse er også presentert gjennom bakgrunnsstoff og portretter.  Forhåpentlig vil dette være med på å sette musikken i et riktig stillistisk og historisk perspektiv.  kanskje vil det også kunne vekke nysgjerrigehet slik at du selv finner ut mere om musikken til de nevnte personene.

Bergen, juni 1999
Sølvin Refvik

INNHOLD:
Forord

Om låter og arrangementer

Standardlåter
Afternoon In Paris
Afternoon In Paris - arpeggioøvelse
Autumn Leaves
Before You Go
Bessie's Blues
All The Things You Are
Andalusia
Anouman
Blue In Green
Blue In Green - arpeggioøvelse
Billie's Bounce
Bluesette
Blues For Suzanne
Donna Lee
Four Brothers
Four
Falling Grace
Impressions
Swingin The Blues
Cool
Latino
Tune In
Tune In - Melodi
No Blues
Modal Mood
Nuages
O.G.D.
Pass Changes
Slip Slidin
Slipped Disc
Some Other Blues
Swedish Pastry
There Is No Greater Love
Windy
Don't Get Around Much Anymore
San Jose
Valse Hot

JAZZROCK, FUNK OG FUSION
Around Once More
Love Song
Carnival
Down The Drain
5 over 4
Flight
Free
Frontline
Glory
Goin Your Way
Graceful
Time To Tell
Moody
Moody - arpeggioøvelse
Gossip
Just In Case
Caravane
Kick Off
Lift
Loop
Magic Moment
No Kiddin
Red Stripe
Shanghai
ScoJo!
Time Out
Spain
The Dice
Third Time
Times Like These
Nite Stand
Way Behind
7+9
Second To None
Lines
Joy
Trick Of The Trade

CODA
Teori og praksis - litt om improvisasjon
Tenk på
II-V7-l-progresjonen
Modale tonearter
Mer om modal improvisasjon
Akkordisk utbrodering
String Skipping
Mostersweeper 3
Monstersweeper 4
The Sweeper
Improvisasjonsnivåer
Litt jazzhistorie
Lyttestoff
Lite Leksikon
Alfabetisk register


Mads Eriksen, gitarhelt og gitarlærer uttaler følgende:

« Med Den Elektriske Gitarboka har forfatter Sølvin Refvik frembragt et læreverk for elektrisk gitar av særdeles høy kvalitet. Verket fremhever seg ved et gjennomført bra pedagogisk opplegg og aktuelle musikkeksempler i mange stilarter. Forfatteren viser at han er en oppdatert herre som kjenner gitarspillets mysterier både fra utøverens og pedagogens side, og stoffet som presenteres virker godt utprøvd i undervisningssituasjonen. De vedlagte CD-ene gir brukeren mulighet til å spille med selv, og gjør at Den Elektriske Gitarboka blir en komplett gitarskole som kan anbefales for både gitarlærere og elever.»

Eivind Aarseth, en av norges mest brukte gitarister kommer med følgende gullkorn om Den Elektriske Gitarboka 2:

« Jeg skulle ønske jeg hadde hatt denne boka da jeg begynte å spille! Sølvin Refvik har laget en bok som er lett å finne fram i, samtidig som det er nok tyngde til at alle gitarister, uansett nivå og erfaring, vil finne noe de har utbytte av å jobbe med.»

Produktspesifikasjoner
Fabrikat-ForlagNorsk Noteservice
ProduktGitar
Komponist-ForfatterRefvik, Sølvin
SjangerUndervisning/Etyder/Teknikk
InkludertCD
Produktspesifikasjoner
Fabrikat-ForlagNorsk Noteservice
ProduktGitar
Komponist-ForfatterRefvik, Sølvin
SjangerUndervisning/Etyder/Teknikk
InkludertCD
Filters
Sort
display