Hjem
Søk
  Totalt
  Totalsum ordre
  0,-
  Salgsbetingelser

  Generelt    
  Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra musikk-miljo.no til forbrukere (privatpersoner). For andre enn privatpersoner gjelder de samme betingelsene, med unntak av angrerett. For forhandlere og andre kunder med organisasjonsnummer, gjelder egne betingelser.
  Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
  Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.musikk-miljo.no er bare tilgjengelig på norsk.
  For å kunne handle på www.musikk-miljo.no må du ha fylt 18 år.

  Vi leverer hovedsakelig til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder, men aksepterer også ordre fra andre land.
  Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
  For mer tips og råd kan man benytte seg av linkene nedenfor:

  www.forbrukerombudet.no
  www.forbrukerportalen.no
  www.lovdata.no

  Der hvor det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

  1. Parter    
  Selger er: Musikk-Miljø as, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 841 942 442.
  Håkonsgaten 24, 5015 BERGEN.
  Butikkadresser: Håkonsgaten 24, 5015 Bergen og Nygårdsgaten 21, 5015 Bergen.

  Telefon 55236030
  E-post: post@musikk-miljo.no,

  og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

  2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken www.musikk-miljo.no
  For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen som et eget punkt:

  § Orientering
  § Valg av produkter
  § Handlekurven
  § Valg av forsendelses- og betalingsmåte
  § Eventuell registrering
  § Kontroll av bestillingen
  § Bekreftelse av bestillingen
  § Mottak av ordrebekreftelse

  3. Bestillings- og avtaleprosess
  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

  4. Opplysninger gitt i nettbutikken
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
  Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller dersom vesentlige valutaendringer i markedet gjør at prisen blir vesentlig endret. Dersom din ordre blir berørt av dette vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
  Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
  Ved vesentlige valutaendringer som vi ikke har kontroll over, forbeholder vi oss retten til å endre eller kansellere ordren. Du vil da bli informert umiddelbart.

  5. Priser
  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
  Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.
  Ved vesentlige valutaendringer som vi ikke har kontroll over, forbeholder vi oss retten til å endre eller kansellere ordren. Du vil da bli informert umiddelbart.
   
  6. Betaling
  Våre standard betalingsbetingelser er med Kredittkort, Klarna Faktura eller Faktura fra Musikk-Miljø as.
  Vi sender mot faktura til alle korps/kor/kulturskoler og andre organisasjoner som er registrert i vårt kunderegister med organisasjonsnummer, eller andre hvor det foreligger en eksisterende avtale om dette. Alle forsendelser sendes sammen med faktura.
  Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling innen rimelig tid, og senest innen 10 dager hvis du ikke er registrert med andre betalingsbetingelser hos oss fra før.
  Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150, for å dekke våre utlegg.
  Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
  Ved delleveranser belastes kun delleveransen.
  Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 12 % per år.

  7. Levering og forsinkelse
  Riktig adresse
  Kunden er selv ansvarlig for at riktig adresse og postnummer er oppgitt i profilen. Adresseendring gjøres på Min konto. Registrert adresse vil være leveringsadresse, men det er mulig å legge inn alternativ adresse på levering om ønskelig.

  Leveringstid
  Hvis det er varer vi ikke kan levere fra lager, vil du få beskjed om dette når du legger varen i handlekurven. Du får derfor selv en god oversikt om varene kan leveres raskt eller må bestilles inn. Lagervarer sendes som regel 1-5 arbeidsdager etter bestilling. Vi tar forbehold om noe lengre leveringstid i perioder der musikk-miljo.no eller Posten har mye trafikk. Det er ditt lokale postkontor som er ansvarlig for å sende ut hentemelding, som du skal motta pr SMS eller e-post. Varer bestilt på nett som ikke blir hentet, eller nektet mottatt vil bli returnert til oss for kundens regning.
  Varer som vi normalt ikke lagerfører (spesialbestilling) kan normalt sendes ut ca 2-4 uker etter bestilling, men vi må ta forbehold om lengre leveringstid fra enkelte produsenter og forlag. Vi forsøker så godt vi kan å gi informasjon om forsinkelser.

  Forsendelse
  Vi sender normalt varer som brev i posten rett hjem til din postkasse hvis sendingen er mindre enn 1 kg.
  For sendinger over 1 kg benytter vi normalt Postens Servicepakke som dekker hele Norge og har en kvalitet, hastighet og pris som dekker de fleste fraktbehov. Pakken er normalt fremme to- tre dager etter avsendelse. For større kolli benyttes pr i dag Postnord.
  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Musikk-miljo.no forbeholder seg retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt.
  Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan evnt. tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling.

  8. Undersøkelse av produktene
  Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

  9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
  Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
  Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
  Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

  10. Garanti
  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9

  11. Angrerett
  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak lenger ned).
  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
  All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
  Unntak av angrerett for varer knyttet til helsevern og hygiene: Det er ikke angrerett på forseglede varer som av hensyn til helsevern og hygiene ikke er egnet for retur, og hvor forseglingen er brutt etter levering. Dette gjelder for eksempel kosmetiske varer som treblåsrør/fliser, leppestift, helsekostprodukter og liknende.

  For spesialproduserte varer viser vi til Angreloven § 16.Oppgjør ved tilvirkningskjøp m.v.

  Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren kan det avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer.
  Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før selgeren har gitt de opplysninger som kreves etter kapittel 3 på foreskreven måte.


  Ved kjøp av digitale noter gjelder ikke angrerett.

  OBS angrerett gjelder kun privatkjøp - ikke firmakjøp/organisasjoner/kulturskoler/korps/andre institusjoner etc.
     
  Her finner du angrerettskjema for nedlasting

  Retur av varer skal skje til følgende adresse:

  Musikk-Miljø as
  Håkonsgaten 24
  5015 BERGEN


  12. Personopplysninger
  Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
  Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
  § du har samtykket i utleveringen, eller
  § når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  § i lovbestemte tilfelle.
  Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på epost til post@musikk-miljo.no eller tlf 55236030.

  13. Salgspant
  Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

  14. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.