Søk

Musikk på tvers, Metodikksamling for musikkterapi, Anne Torø Eggen og Tom Næss

Musikk på tvers, Metodikksamling for musikkterapi, Anne Torø Eggen og Tom Næss
Produsent: Norsk Noteservice
Tilgjengelighet: Fjernlager
Varenummer: 9788280892393
409 kr
decrease increase

Musikk på tvers - Metodikksamling for musikkterapi - Anne Torø Eggen og Tom Næss

Varenummer: 9788280892393

Denne metodikksamlingen består av to bøker som utgis samlet: En 'Sang- og aktivitetsbok' og en 'Råd- og tipsbok'

Dette er den første metodikksamlingen utgitt i Norge, hvor vi tar inn metodikk på tvers av ulike arbeidsområder innen musikkterapifeltet derav tittelen 'Musikk på tvers'.
Den består av to bøker som utgis samlet: En 'Sang- og aktivitetsbok' og en 'Råd- og tipsbok'

Gjennom årenes løp har musikkterapien i Norge spredt seg til mange ulike målgrupper. Helt fra etableringen av dette fagfeltet på 70 - tallet og fram til i dag, har mange metodiske sanger vist seg å være både anvendelige og slitesterke. Disse har vi lagt inn i denne samlingen. Gjennom flere ti-år har det oppstått nye sanger og ny metodikk. I disse bøkene har vi samlet materiale både fra etablerte og nye praksisfelt. Bøkene representerer derfor også et historisk tverrsnitt.
Her finner du sanger, aktiviteter, råd og tips som kan være til nytte og inspirasjon på tvers av spesialiseringsgrensene. Materialet kan også være anvendelig for andre enn musikkterapeuter, i både skoler, barnehager og ulike institusjoner.
Vi har valgt å plassere sangene i 'Sang- og aktivitetsboka' i alfabetisk rekkefølge etter tittel nettopp for å understreke at de kan anvendes på mange måter og etter behov.
Bidragene i 'Råd - og tipsboka' er satt opp i alfabetisk rekkefølge etter forfatter. Ingen over, alle ved siden!

Innholdet i bøkene
Det som går igjen i alle bidragene i disse bøkene er fokus på ressurser, mestring, aksept og anerkjennelse. Bidragsyterne fokuserer på hvor viktig det er å bygge gode relasjoner sammen med de menneskene vi er musikkterapeuter for.
Vi tenker at musikkterapeuter eier et felles tankegods, eller en felles verktøykasse, som gjennomsyrer mye av det vi gjør, uansett hvor vi arbeider og i forhold til hvem vi møter. Dette tankegodset og denne verktøykassa synes vi er godt representert både i samlingen av råd og tips,- og i sang- og aktivitetsboka.

Hva ligger i verktøykassa?
En skiftenøkkel kan like gjerne brukes på en sykkel som på en bil
Med denne metaforen tenker vi at aktivitetene som vi presenterer innenfor et fagfelt også kan brukes innen andre fagfelt.
Dette innebærer ofte at terapeuten må ta i bruk en type metodisk improvisasjon, som innebærer å tilpasse aktivitetene til brukeren eller brukergruppen. Ulike brukere har ulike muligheter for å delta i musiseringen: I rus, pediatri, psykiatri, og barnevern kan brukerne i stor grad være med å lage tekster selv, og også sette melodier til teksten. Når brukerne selv mangler ord på grunn av fysiske og psykiske utfordringer, kan musikkterapeuten bidra med tekst og melodi ut fra brukerens behov. Slik kan man bruke noe av det samme verktøyet på ulike måter. Improvisasjon er ofte viktig i musikkterapiarbeidet. Den oppstår og drives videre av det partene i relasjonen og samspillet bidrar med, enten det er spill på instrumenter, sang, samtale, lyder eller bevegelser. De reaksjonene musikkterapeuten kan se og fornemme, påvirker musikkterapeutens svar tilbake, og dette danner grunnlaget for all improvsasjon i musikkterapi.
De fleste sangene og aktivitetene i disse bøkene har blitt til i møter med klienter.
Derfor kan mange av dem være ganske personlige. Vi tenker likevel at de kan ha et bredt anvendelsesområde og de sier mye om hvordan musikkterapeutene arbeider og tenker.

Redaktørene Anne Torø Eggen og Tom Næss takker for overveldende respons fra dere i arbeidet med denne boka.

Velkommen til 'Musikk på tvers!

Musikk på tvers - Metodikksamling for musikkterapi - Anne Torø Eggen og Tom Næss

Varenummer: 9788280892393

Denne metodikksamlingen består av to bøker som utgis samlet: En 'Sang- og aktivitetsbok' og en 'Råd- og tipsbok'

Dette er den første metodikksamlingen utgitt i Norge, hvor vi tar inn metodikk på tvers av ulike arbeidsområder innen musikkterapifeltet derav tittelen 'Musikk på tvers'.
Den består av to bøker som utgis samlet: En 'Sang- og aktivitetsbok' og en 'Råd- og tipsbok'

Gjennom årenes løp har musikkterapien i Norge spredt seg til mange ulike målgrupper. Helt fra etableringen av dette fagfeltet på 70 - tallet og fram til i dag, har mange metodiske sanger vist seg å være både anvendelige og slitesterke. Disse har vi lagt inn i denne samlingen. Gjennom flere ti-år har det oppstått nye sanger og ny metodikk. I disse bøkene har vi samlet materiale både fra etablerte og nye praksisfelt. Bøkene representerer derfor også et historisk tverrsnitt.
Her finner du sanger, aktiviteter, råd og tips som kan være til nytte og inspirasjon på tvers av spesialiseringsgrensene. Materialet kan også være anvendelig for andre enn musikkterapeuter, i både skoler, barnehager og ulike institusjoner.
Vi har valgt å plassere sangene i 'Sang- og aktivitetsboka' i alfabetisk rekkefølge etter tittel nettopp for å understreke at de kan anvendes på mange måter og etter behov.
Bidragene i 'Råd - og tipsboka' er satt opp i alfabetisk rekkefølge etter forfatter. Ingen over, alle ved siden!

Innholdet i bøkene
Det som går igjen i alle bidragene i disse bøkene er fokus på ressurser, mestring, aksept og anerkjennelse. Bidragsyterne fokuserer på hvor viktig det er å bygge gode relasjoner sammen med de menneskene vi er musikkterapeuter for.
Vi tenker at musikkterapeuter eier et felles tankegods, eller en felles verktøykasse, som gjennomsyrer mye av det vi gjør, uansett hvor vi arbeider og i forhold til hvem vi møter. Dette tankegodset og denne verktøykassa synes vi er godt representert både i samlingen av råd og tips,- og i sang- og aktivitetsboka.

Hva ligger i verktøykassa?
En skiftenøkkel kan like gjerne brukes på en sykkel som på en bil
Med denne metaforen tenker vi at aktivitetene som vi presenterer innenfor et fagfelt også kan brukes innen andre fagfelt.
Dette innebærer ofte at terapeuten må ta i bruk en type metodisk improvisasjon, som innebærer å tilpasse aktivitetene til brukeren eller brukergruppen. Ulike brukere har ulike muligheter for å delta i musiseringen: I rus, pediatri, psykiatri, og barnevern kan brukerne i stor grad være med å lage tekster selv, og også sette melodier til teksten. Når brukerne selv mangler ord på grunn av fysiske og psykiske utfordringer, kan musikkterapeuten bidra med tekst og melodi ut fra brukerens behov. Slik kan man bruke noe av det samme verktøyet på ulike måter. Improvisasjon er ofte viktig i musikkterapiarbeidet. Den oppstår og drives videre av det partene i relasjonen og samspillet bidrar med, enten det er spill på instrumenter, sang, samtale, lyder eller bevegelser. De reaksjonene musikkterapeuten kan se og fornemme, påvirker musikkterapeutens svar tilbake, og dette danner grunnlaget for all improvsasjon i musikkterapi.
De fleste sangene og aktivitetene i disse bøkene har blitt til i møter med klienter.
Derfor kan mange av dem være ganske personlige. Vi tenker likevel at de kan ha et bredt anvendelsesområde og de sier mye om hvordan musikkterapeutene arbeider og tenker.

Redaktørene Anne Torø Eggen og Tom Næss takker for overveldende respons fra dere i arbeidet med denne boka.

Velkommen til 'Musikk på tvers!

Produktspesifikasjoner
Fabrikat-ForlagNorsk Noteservice
Komponist-ForfatterEggen, Anne Torø / Næss, Tom
Produktspesifikasjoner
Fabrikat-ForlagNorsk Noteservice
Komponist-ForfatterEggen, Anne Torø / Næss, Tom
Filters
Sort
display