Søk

Ung Orgelklang 2 - Supplement til Norsk Orgelskole - Bjørn Vidar Ulvedalen

Ung Orgelklang 2 - Supplement til Norsk Orgelskole - Bjørn Vidar Ulvedalen
Tilgjengelighet: På lager
Varenummer: CP3705
299 kr
decrease increase

Ung orgelklang 1-2 er et supplement til mine tidligere bøker, Preludium 1-5, og er i hovedsak beregnet på ungdom i alderen 13-20 år med en viss erfaring i orgelspill.

Ung Orgelklang 2 kan for eksempel brukes sammen med preludiebøkene 3-5.
Bokens første del inneholder nye solostykker for orgel og er ordnet etter toneartsrekkefølge, og ikke vanskelighetsgrad. Solostykkene er tenkt inn i en liturgisk ramme og tonespråket er derfor i tråd med dette.
Bokens andre del inneholder salmearrangementer i triostil med små og store tilhørende preludier. Det er gjort et utvalg hentet fra alle de nordiske salmebøkene. I noen tilfeller hvor det foreligger ulike sangtradisjoner over en og samme melodi, er begge variantene tatt med. Det har vært et ønske om at boken skal kunne være til nytte for unge organister i hele Norden og at de skal få kjenneskap til noe av det som er vår felles salmeskatt. Salmekartet gir en oversikt over i hvilke land salmene brukes. Jeg tar et forbehold om at sangtradisjonene kan variere utover dette.
For å stimulere til salmespill bør satsene være enkle og bidra til å rette oppmerksomheten på melodien. Triosatsene er notert på to systemer for at det skal være lettere å gå over til den firstemte sats med tiden. Den unge organist må gjerne selv forsøke å legge til en ekstra tone i over- eller understemmen. Flere av preludiene og salmearrangementene kan dessuten brukes som solostykker!
Slikt som styrkegrader, tempobetegnelser og fingersetning er veiledende. Spesielt fingersetning er individuelt og kan variere med arbeidsstillingen etc. Når man kan et stykke bør eleven utfordres til å transponere det til en annen toneart. Spesielt salmene er egnet for dette.
Man bør veksle mellom solostykker og koralspill under hele opplæringen.

INNHOLD

Del 1 - Orgelsolo
1. Kanon i C-dur
2. Kanon i C-dur, duo for manuals
3. Fløyteludium i C-dur
4. Preludium i c-moll
5. Preludium i c-moll, duo for manuals
6. Bassacaglia i c-moll
7. Tristissimo i ciss-moll
8. Bassacaglia i d-moll
9. Kanonbra! D-dur
10. Variasjoner fryder Dess-dur
11. Bryllupsintrada i E-dur
12. Preludium i Yes-dur!
13. Lullaby for organ Eb-moll
14. Joy to the organ F-dur
15. Finntrada i F-dur
16. Imprompdu i F-dur
17. Nordisk Bryllupsmark i G-dur
18. Carpe Diem Ab-Dur
19. Undringsmarsj i a-moll
20. Glede i hver pipe! H-dur
21. Salme fra gammel tid. Variasjoner i h-moll
22. Abide with me
23. Kveldssol på galleriet Bb-moll


Del 2 Salmer fra Norden
1. Alene Gud i rimmerik
2. Aleneste Gud i himmerig
3. Alle kilder bryter frem i glede
4. Alle mine kilder
5. Bred dina vida vingar
6. Det være ære, Herre over dødens makt!
7. Deg å få skode
8. Deilig er den himmel blå
9. Deilig er jorden
10. Den blomstertid nå kommer
11. Der mange skal komme fra øst og fra vest
12. Det kimer nå til julefest
13. Du, Herre Krist, min frelser est
14. Døden må vike for Gudsrikets krefter
15. En krybbe var vuggen, A
16. En krybbe var vuggen, B
17. Fylt av glede
18. Glade jul, hellige jul
19. hellig, hellig, hellig
20. Herre Gud, ditt dyre navn og ære
21. Ingen er så trygg i fare
22. Jeg vil gi de, o Herre, min lovsang
23. Jesus, frelser, vi er her (Ekkofantasi)
24. Kirken den er et gammelt hus
25. Kjære Guds barn vær uten sorg
26. Kraften fra deg høje
27. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
28. Lovsynter Herren
29. morning has broken
30. Måne og sol  C
31. Måne og sol D
32. Nu titte til hinanden de favre blomster små
33. Nå la oss takke gud, duo
34. Nå takker alle Gud, fantare
35. Nå la oss takke Gud, trio
36. Rinn nå opp i Jesu navn
37. Som hjorten så klagende skriker
38. Som søtrstige hjort monne skrige
39. Stille natt, hellige natt
40. Så grønn en drak, så rik en duft
41. Såkorn som dør i jorden
42. Vår Gud han er så fast en borg, alternativ A
43. Vår gud han er så fast en borg, alternativ B
44. Ærens konge, nådens Herre

Ung orgelklang 1-2 er et supplement til mine tidligere bøker, Preludium 1-5, og er i hovedsak beregnet på ungdom i alderen 13-20 år med en viss erfaring i orgelspill.

Ung Orgelklang 2 kan for eksempel brukes sammen med preludiebøkene 3-5.
Bokens første del inneholder nye solostykker for orgel og er ordnet etter toneartsrekkefølge, og ikke vanskelighetsgrad. Solostykkene er tenkt inn i en liturgisk ramme og tonespråket er derfor i tråd med dette.
Bokens andre del inneholder salmearrangementer i triostil med små og store tilhørende preludier. Det er gjort et utvalg hentet fra alle de nordiske salmebøkene. I noen tilfeller hvor det foreligger ulike sangtradisjoner over en og samme melodi, er begge variantene tatt med. Det har vært et ønske om at boken skal kunne være til nytte for unge organister i hele Norden og at de skal få kjenneskap til noe av det som er vår felles salmeskatt. Salmekartet gir en oversikt over i hvilke land salmene brukes. Jeg tar et forbehold om at sangtradisjonene kan variere utover dette.
For å stimulere til salmespill bør satsene være enkle og bidra til å rette oppmerksomheten på melodien. Triosatsene er notert på to systemer for at det skal være lettere å gå over til den firstemte sats med tiden. Den unge organist må gjerne selv forsøke å legge til en ekstra tone i over- eller understemmen. Flere av preludiene og salmearrangementene kan dessuten brukes som solostykker!
Slikt som styrkegrader, tempobetegnelser og fingersetning er veiledende. Spesielt fingersetning er individuelt og kan variere med arbeidsstillingen etc. Når man kan et stykke bør eleven utfordres til å transponere det til en annen toneart. Spesielt salmene er egnet for dette.
Man bør veksle mellom solostykker og koralspill under hele opplæringen.

INNHOLD

Del 1 - Orgelsolo
1. Kanon i C-dur
2. Kanon i C-dur, duo for manuals
3. Fløyteludium i C-dur
4. Preludium i c-moll
5. Preludium i c-moll, duo for manuals
6. Bassacaglia i c-moll
7. Tristissimo i ciss-moll
8. Bassacaglia i d-moll
9. Kanonbra! D-dur
10. Variasjoner fryder Dess-dur
11. Bryllupsintrada i E-dur
12. Preludium i Yes-dur!
13. Lullaby for organ Eb-moll
14. Joy to the organ F-dur
15. Finntrada i F-dur
16. Imprompdu i F-dur
17. Nordisk Bryllupsmark i G-dur
18. Carpe Diem Ab-Dur
19. Undringsmarsj i a-moll
20. Glede i hver pipe! H-dur
21. Salme fra gammel tid. Variasjoner i h-moll
22. Abide with me
23. Kveldssol på galleriet Bb-moll


Del 2 Salmer fra Norden
1. Alene Gud i rimmerik
2. Aleneste Gud i himmerig
3. Alle kilder bryter frem i glede
4. Alle mine kilder
5. Bred dina vida vingar
6. Det være ære, Herre over dødens makt!
7. Deg å få skode
8. Deilig er den himmel blå
9. Deilig er jorden
10. Den blomstertid nå kommer
11. Der mange skal komme fra øst og fra vest
12. Det kimer nå til julefest
13. Du, Herre Krist, min frelser est
14. Døden må vike for Gudsrikets krefter
15. En krybbe var vuggen, A
16. En krybbe var vuggen, B
17. Fylt av glede
18. Glade jul, hellige jul
19. hellig, hellig, hellig
20. Herre Gud, ditt dyre navn og ære
21. Ingen er så trygg i fare
22. Jeg vil gi de, o Herre, min lovsang
23. Jesus, frelser, vi er her (Ekkofantasi)
24. Kirken den er et gammelt hus
25. Kjære Guds barn vær uten sorg
26. Kraften fra deg høje
27. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
28. Lovsynter Herren
29. morning has broken
30. Måne og sol  C
31. Måne og sol D
32. Nu titte til hinanden de favre blomster små
33. Nå la oss takke gud, duo
34. Nå takker alle Gud, fantare
35. Nå la oss takke Gud, trio
36. Rinn nå opp i Jesu navn
37. Som hjorten så klagende skriker
38. Som søtrstige hjort monne skrige
39. Stille natt, hellige natt
40. Så grønn en drak, så rik en duft
41. Såkorn som dør i jorden
42. Vår Gud han er så fast en borg, alternativ A
43. Vår gud han er så fast en borg, alternativ B
44. Ærens konge, nådens Herre

Produktspesifikasjoner
Fabrikat-ForlagCantando Musikkforlag
ProduktOrgel
SerieNorsk Orgelskole
ArrangørUlvedalen, Bjørn Vidar
SjangerUndervisning/Etyder/Teknikk
Produktspesifikasjoner
Fabrikat-ForlagCantando Musikkforlag
ProduktOrgel
SerieNorsk Orgelskole
ArrangørUlvedalen, Bjørn Vidar
SjangerUndervisning/Etyder/Teknikk
Filters
Sort
display